Доц. Николай Дончев

Information

Доц. д-р Николай Дончев, дм е роден през 1977г. Завършва медицина с отличен успех през 2001г. във ВМИ-Пловдив. Специалист по Обща и Съдова Хирургия. От 2011г. е „доктор” по медицина, а от 2016г. е доцент по Съдова хирургия към МУ-Варна

Consult this specialist
Details
Specialties
Surgery, Vascular Surgery
Languages
Bulgarian, English
Years of practice
21
Current practice
ДКЦ "Св. Марина"-Варна
гр. Варна
Education training

- Медицина във ВМИ-Пловдив - 2001г.
- Придобита специалност по Хирургия - 2007г.
- Придобита образователна и научна степен „доктор" по „Сърдечносъдова хирургия" въз основа на защитена дисертация на тема „Ендовенозно лазерно лечение на варикозно разширени вени" - 2011г.
- Придобита втора специалност по Съдова Хирургия - 2011г.
- Доцент по Съдова хирургия - 2016г.
- Специализира „Ендолуменално лазерно лечение на разширени вени" в „Hospital Sagrat Cor", Барселона, Испания

Treated condition

- съдови заболявания
- лазерно лечение на разширени вени