Доц. Николай Дончев

Bulgaria - Surgery, Vascular Surgery
Video
116.00 lv. (30 min)
Text 70.00 lv. (response within 5 days)

Доц. д-р Николай Дончев, дм е роден през 1977г. Завършва медицина с отличен успех през 2001г. във ВМИ-Пловдив. Специалист по Обща и Съдова Хирургия. От 2011г. е „доктор” по медицина, а от 2016г. е доцент по Съдова хирургия към МУ-Варна

Bulgarian English Consult this specialist
Years of practice
21
Education training
- Медицина във ВМИ-Пловдив - 2001г.
- Придобита специалност по Хирургия - 2007г.
- Придобита образователна и научна степен „доктор" по „Сърдечносъдова хирургия" въз основа на защитена дисертация на тема „Ендовенозно лазерно лечение на варикозно разширени вени" - 2011г.
- Придобита втора специалност по Съдова Хирургия - 2011г.
- Доцент по Съдова хирургия - 2016г.
- Специализира „Ендолуменално лазерно лечение на разширени вени" в „Hospital Sagrat Cor", Барселона, Испания
Treated condition
- съдови заболявания
- лазерно лечение на разширени вени
Current practice
ДКЦ "Св. Марина"-Варна
гр. Варна
Diplomas and Certificates