Dr. Виолета Маринова

Information

Д-р Виолета Маринова е практикуващ лекар от 1985г. Има придобити две специалности - вътрешни болести и медицинска онкология. Защитена дисертация с фокус карцином на дебелото черво. Научен интерес към иновативните лекарствени медикаменти и персонализирането на лечението на злокачествените заболявания. Съавтор в учебници по медицинска онкология, ръководство за медицински сестри и учебни книги, над 30 публикации в страната и чужбина. Обучава специализанти по медицинска онкология.

Consult this specialist
Details
Specialties
Oncology, Internal Diseases
Languages
Bulgarian, English, Russian
Years of practice
37
Current practice
УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ Клиника по Клинична хематология и Медицинска онкологиягр. София
Education training

- Висш Медицински Институт , София - 1985 г.
- Придобита първа специалност - Вътрешни болести - 1995 г.
- Специалност по медицинска онкология - 2006 г.
- Дисертация на тема „ Профил на токсичността и подход за оптимизиране на безопасността и ефективността на лечението при пациенти с колоректален карцином“ - 2016г.

Treated condition

- ранна диагностика и лечение на рака на млечната жлеза;
- прицелна терапия при колоректален карцином
- диагностика и лечение на невроендокринни тумори