- Владимир Димитров

Information

Психолог и семеен консултант с повече от 10-годишна практика.
Започва да упражнява своята професия през 2010г. в специализирана болница за лечение на лица зависими от психоактивни вещества. През годините обогатява своя професионален опит в работата с жени пострадали от насилие, бездомни, работа с деца лишени от родителска грижа, деца със специални образователни потребности, първа психологическа помощ

Consult this specialist
Details
Specialties
Psychotherapy
Languages
Bulgarian
Years of practice
12
Current practice
гр. София
Education training

- Психотерапевтичен институт по социална екология на личността – семеен консултант
- НБУ – Магистратура „Психология на развитието“
- СУ „Клинична социална работа“

Treated condition

- Семейни проблеми – раздяла, загуба на партньор, проблеми във взаимоотношенията с партньор и/или дете;
- Състояния причинени от преживени травматични събития;
- Състояние на професионално прегаряне (burn out);
- Проблеми в юношеството – конфликти с родителите, конфликти с връстници, затруднения в училище, трудности с адаптацията при промяна на жизнената среда, страхове, тревожност;