Docent Мариана Господинова

Information

От 1992 г. до 2015 г. доц. Господинова е асистент, старши и главен асистент в Кардиологична клиника в УМБАЛ Александровска, където в периода 2006-2014 г. е началник отделение по неинвазивна диагностика в кардиологията. От 2015 г. до 2020 г работи в Медицински институт на МВР, където е Началник Отделение по кардиологично интензивно лечение към Клиника по кардиология. От 2016 г e доцент по кардиология. От края на 2020 г. е част от екипа на УМБАЛ "Св. Иван Рилски".

Consult this specialist
Details
Specialties
Cardiology
Languages
Bulgarian, English
Years of practice
30
Current practice
УМБАЛ "Св. Иван Рилски"
гр. София
Education training

Придобита специалност: кардиология, вътрешни болести
Лиценз за придобито експертно ниво по ехокардиография – трансторакална, трансезофагеална, стрес ехокардиография. Холтер ЕКГ
Сертификат за трансторакална ехокардиография от Европейската асоциация по образна диагностика и Европейското кардиологично дружество.

Treated condition

Aртериална хипертония, кардиомиопатии, клапни заболявания, сърдечна недостатъчност, сърдечна амилоидоза и други редки заболявания.