Dr. Томи Попмарков

Information

Д-р Томи Попмарков е специалист акушер-гинеколог в София с над 20 години опит. Понастоящем е началник на диагностично консултативен блок в ПСАГБАЛ "Св. София" София.

Consult this specialist
Details
Specialties
Obstetrics and Gynecology
Languages
Bulgarian, English, Russian
Years of practice
22
Current practice
ПСАГБАЛ "Св. София" София и ДКЦ Вита
гр. София
Education training

- Магистър по медицина - Медицински Университет София, 1998 г.
- Специалист по Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина - 2006 г.
- Магистър по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" - Медицински Университет София - 2014 г.

Международни курсове и сертификати:
2012 г. - Basic Colposcopy Course - British Society for Colposcopy and Cervical Pathology;
2013 г. - Certificate of Attendance "Endoscopy in Reproductive Medicine" - ESHRE, Leuven, Belgium;
2013 г. - Майсторски курс по колпоскопия - Британска асоциация по колпоскопия и цервикална патология, Кралски колеж по АГ.

Treated condition

- Ехографска диагностика
- Гинекологична ендокринология; Детско-юношеска гинекология
- Съвременна хормонално-заместителна терапия
- Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерози на маточната шийка
- Диагностична и оперативна лапароскопия
- Лапатоскопия и хистероскопия
- Високо рисково раждане
- Безплоден брак и асистирана репродукция