← Назад към резултатите

Повишете производителността в бизнеса чрез телемедицина

Какво се промени в начина ни на живот?

Преди повече от година променихме навиците и ежедневието си, и започнахме да живеем в нова нормалност. Наложи се да работим онлайн, да общуваме онлайн, да се обучаваме онлайн, да се консултираме с лекар онлайн... Това от своя страна показа, че телемедицината не е непостижима и е напълно възможна. Тя се наложи като начин на общуване между лекар и пациент без значение от географското им местоположение, давайки равен достъп на всеки до качествено медицинско обслужване.

Консултацията между лекар и пациент от разстояние е една много малка част от възможностите, които предлага телемедицината. Самото понятие “телемедицина” има много по-широк обхват и не бихме могли да се ограничим само до консултирането от разстояние. С помощта на технологиите днес могат да се проследяват множество здравословни показатели и съответно да се индикира в случай, че има отклонение от нормите. Пример за телемедицина е и робота Da vinci, който позволява извършването на операции от разстояние.


Какво е технологичното решение?

Възможност за консултация с лекар от разстояние дава и Healthyco.

Healthyco е българско приложение за телемедицина, достъпно на уеб и мобилни платформи, което прави връзката с медицински специалист по-лесна и удобна. 

Ползвайки приложението лекари и пациенти имат възможност да се свързват и комуникират посредством размяна на асинхронни текст съобщения или видео разговори, които се извършват в реално време.

Хелтико дава възможност за съхранение на детайлни електронни досиета на пациента, които съдържат информация за здравословно състояние, споделени лабораторни резултати, споделени резултати от образна диагностика (динамични и статични изображения) и други.

При заявяване на консултация всеки пациент попълва детайлен въпросник, който съдържа основните за всяка една специалност въпроси, задавани при първичен преглед, с цел лекаря да се запознае с текущото му здравословно състояние.

Лекарите имат възможност да се запознаят със споделената информация от удобството на дома си, да прегледат споделените с тях лабораторни резултати, без да е необходимо да ползват външно устройство, на което да свалят изпратените им файлове.

Приложението позволява проследяване на различни по вид здравни показатели, посредством свързване с външни устройства, които измерват и споделят резултати за: кръвно налягане, пулс, ниво на кислород и др. По този начин лекарите могат своевременно да се информират, ако при техен пациент има отклонение на някой от показателите.


Какви са предимствата на телемедицината и каква добавена стойност придава?

Лекари и пациенти могат да използват телемедицината за да:

 • Лекарят да прецени дали здравословното състояние на пациента изисква посещение в лекарски кабинет;
 • Възможност да се осигурят определен вид медицински грижи, като лечение на психичното здраве и лечение на леки инфекции;
 • Възможност да се изпишат или подновят/продължат рецепти - например промяна на назначена лекарствена терапия;
 • В ситуации, когато се изисква пациента да спазва физическа дистанция или не може да посети лечебно заведение.


Други предимства на телемедицината:

 • По-ниски разходи - някои изследвания показват, че хората, които използват телемедицина, прекарват по-малко време в болница. Също така не губят време за пътуване, което спестява време и допълнителни разходи за път;
 • Подобрен достъп до грижи - телемедицината улеснява достъпа до медицински грижи на хората с увреждания. 


Телемедицината и бизнеса

Възможност работодателите да предложат на служителите си по-достъпна и квалифицирана медицинска помощ, като това позволява да се оптимизира и работния процес, чрез онлайн организиране и провеждане на консултации. Телемедицината може да надгради и допълни здравната застраховка, която компаниите осигуряват като допълнителна материална придобивка.

Телемедицината е превантивен подход на компанията и инструмент за подкрепа на служителите, посредством разработени механизми за:

 • Преодоляване на стреса и бърнаут;
 • Решаване на проблеми, свързани със здравето;
 • Разрешаване на междуличностни конфликти в работна среда;
 • Разрешаване на проблеми от личен характер.

Въвеждането на телемедицината в работна среда създава по-високи стандарти и мотивация на работното място, повишава производителността на бизнеса чрез въведени иновативни практики и справяне с тревожни тенденции, като:

 • Стрес на работното място;
 • Влошаване на физическото състояние на служителите;
 • Бърнаут.

Бъдещето на телемедицината в България и нейното място, като допълнение и част от застрахователните продукти

Развивайки възможностите, които онлайн консултациите дават ще се създадат предпоставки за:

 • По-добра превенция и грижа за здравето;
 • По-лесна диагностика и проследяване на здравословното състояние;
 • По-бърз и лесен достъп до квалифицирана медицинска помощ, без риск от заразяване.


На специално организиран през месец април уебинар, по темата дискутираха представители на Healthyco и “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” - водещ брокер по здравно и животозастраховане, с което стартира и съвместен проект, ориентиран към бизнеса - предлагане на пакети услуги за телемедицина.За да научите повече за възможностите, които дава партньорството между “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” и Healthyco може да се свържете с нас на: може да се свържете с нас на: kr.vasileva@iandgbrokers.com или contact@drhealthyco.com