← Back to results

Нуждае ли се детето ми от логопед?

Много родители си задават въпроса има ли нужда детето им от логопед ? Като цяло, усетите ли някакво притеснение относно физическото или психическото развитие е редно да потърсите помощ от специалист. Само той би могъл да установи има ли проблем и какво трябва да се предприеме оттук нататък. 


Кампанията Нуждае ли се детето ми от логопед? е насочена към родители, които имат съмнения относно нуждата тяхното дете да посещава говорен терапевт. В онлайн срещата с магистър логопед Цветослава Григорова ще можете да обсъдите реалната нужда от провеждане на консултации със специалист логопед. Кампанията ще продължи от 12.04.2021 до 24.04.2021. Срещите ще са с продължителност 15 мин. 


В случай че, имате съмнения, че детето трябва да бъде консултирано от логопед или детето проявява един от следните признаци: 


 • когато има анатомични промени в структурата и функцията на говорния апарат (структура и подвижност на устни,език,меко и твърдо небце , заешка устна, вълча паст,състояние на челюстите и зъбите,видове захапки,от които пряко зависи произнасянето на звуковете)
 • особености в съзряването на нервната система - забавяне на речевото и интелектуалното развитие 
 • когато детето има проблеми с разбирането
 • не реагира на това ,което му казвате.Няма добър очен контакт
 • има затруднения с дъвченето и преглъщането
 • при наличие на двигателен проблем.Не желае да повтаря 
 • говори малко и неправилно
 • има оскъден лексикален запас - използва малък набор от думи
 • нарушен е строежът на изреченията
 • особености в качеството на гласа-височина,тембър,сила,плавност
 • затрудняване при овладяване на сръчностите,зрително-моторна координация и фината моторика
 • трудности при овладяването на символите на писмения език-букви,знаци,цифри
 • когато детето не може да направи връзката: звук-буква
 • овладяването на процесите :четене,писане,смятане
 • когато вследствие на заболяване или травма е необходимо да се възстанови езиковата система
 • наличие на патология в соматичното развитие- често е свързано със забавяне на умственото развитие


При запазване на час за консултацията, моля попълнете въпросника, който ще получите на имейла си, за да получи специалиста ни нужната информация, за Вашият казус преди срещата !