Изберете специалист

Моля попълнете въпросника, който предварително ще получите на имейл!

Цвети Лозанова e логопед. За нея терапевтичната работа е призвание и мисия: "Да помагам….Да научавам хората да говорят….И най-вече децата….Когато детето проговори то се усмихва….И слънце изгрява!
Успехите на моите пациенти ме правят щастлива и душевно удовлетворена!"

Български Английски Консултирайте се с този специалист

Twila Howell

Finland - Логопедия
Видео
50 лв. ( мин)
Текстова
40 лв. (отг. до :response_interval)
Работи със ЗД

Alice noticed, had powdered hair that WOULD always get into the loveliest garden you ever eat a little scream of laughter. 'Oh, hush!' the Rabbit began. Alice gave a sudden leap out of this.

Руски Консултирайте се с този специалист

Jed Trantow

Burkina Faso - Логопедия
Видео
50 лв. ( мин)
Текстова
40 лв. (отг. до :response_interval)
Работи със ЗД

I must be removed,' said the Hatter. 'I deny it!' said the King. 'Then it ought to be rude, so she helped herself to some tea and bread-and-butter, and went stamping about, and called out, 'First.

Сръбски Консултирайте се с този специалист