- Вяра Бабова

Информация

Казвам се Вяра Бабова и съм логопед, за когото работата и удоволствието са взаимно свързани. Силното ми желание да упражнявам тази професия се заражда още в ранните ми детски години. Следвайки мечтите си завърших бакалавърска и магистърска степен по логопедия. Още по време на обучението си в университета придобих практически умения чрез квалификационни обучения и стажове в различни логопедични центрове, детски градини и училища. Последващият ми професионален опит е насочен към работа с деца с разнообразни комуникативни нарушения в ранното детско развитие и детско-юношеска възраст. Практическите ми познания са насочени в областта на орално-моторните и хранителните механизми, стимулиране на процесите на сензорната интеграция и двигателно планиране.

Започни консултация
Детайли
Специалности
Логопедия
Езици
Български
Години практика
7
Настояща практика
гр. София
Дипломи и сертификати
Образование и специализация

2016 г. - Софийският Университет „Св. Климент Охридски“ – бакалавърска степен, специалност Логопедия
2018 г. - Нов Български Университет – магистърска степен, специалност Логопедия
2020 г. - Русенски Университет „Ангел Кънчев“ – в процес на обучение на магистърска степен по „Ерготерапия в общността“

Фокус на практиката

Диагностика и терапия на комуникативни нарушения в детска възраст