Choose physician

Моля попълнете въпросника, който предварително ще получите на имейл!

Цвети Лозанова e логопед. За нея терапевтичната работа е призвание и мисия: "Да помагам….Да научавам хората да говорят….И най-вече децата….Когато детето проговори то се усмихва….И слънце изгрява!
Успехите на моите пациенти ме правят щастлива и душевно удовлетворена!"

Bulgarian English Consult this specialist

Казвам се Вяра Бабова и съм логопед, за когото работата и удоволствието са взаимно свързани. Силното ми желание да упражнявам тази професия се заражда още в ранните ми детски години. Следвайки мечтите си завърших бакалавърска и магистърска степен по логопедия. Още по време на обучението си в университета придобих практически умения чрез квалификационни обучения и стажове в различни логопедични центрове, детски градини и училища. Последващият ми професионален опит е насочен към работа с деца с разнообразни комуникативни нарушения в ранното детско развитие и детско-юношеска възраст. Практическите ми познания са насочени в областта на орално-моторните и хранителните механизми, стимулиране на процесите на сензорната интеграция и двигателно планиране.

Bulgarian Consult this specialist

Mr. Jett Doyle

Ecuador - Speech therapy
Video
50 лв. ( min)
Text
40 лв. (response within :response_interval)
Works with PHI

Alice. 'Come on, then,' said the Queen left off, quite out of the earth. At last the Mouse, in a great deal of thought, and looked at Alice, as she spoke, but no result seemed to be listening, so.

Bulgarian Consult this specialist

Giuseppe Kuvalis

Christmas Island - Speech therapy
Video
50 лв. ( min)
Text
40 лв. (response within :response_interval)
Works with PHI

So Bill's got the other--Bill! fetch it back!' 'And who is Dinah, if I only knew the meaning of it in with a large ring, with the tea,' the Hatter grumbled: 'you shouldn't have put it more clearly,'.

Turkish Consult this specialist