Dr. Александър Носиков

Information

Д-р Александър Носиков е специалист кардиолог в гр. София. През 2002 г. завършва Медицина в Медицински Университет гр. София, а през 2017 г. придобива специалност Кардиология в Медицина в Медицински Университет гр. София. Работи почти десет години във Великобритания, а преди това практикува в София и Пирдоп. Клиничните му интереси са в областите на сърдечна недостатъчност, oбразна диагностика на сърдечно-съдовата система и в частност на сърдечната недостатъчност, венозен тромбоемболизъм, клинична генетика, предсърдно мъждене нови перорални антикоагуланти, хипертония и управление на сърдечно-съдовия риск, кардио-онкология.

Активен презентатор, включително и на някои от най-големите кардиологични конгреси и конференции в Европа. Освен Български, д-р Носиков владее Английски, Руски и Гръцки.

Consult this specialist
Details
Specialties
Cardiology
Languages
Bulgarian, English, Russian
Years of practice
21
Current practice
Сити Клиник Младост и частна практика
гр. София
Diplomas and Certificates
Education training

- 2002 г. - МУ София
- 2017 г. – Придобита специалност Кардиология

- 2005г. - Акредитиран за TTE - трансторакална ехокардиография от European Association of Echocardiochraphy.
- От 2015г. ко-ординатор на HOT (Heart Failure Specialists of Tomorrow - Young Community Group Initiative) България, организирал множество семинари съвместно с HIT (Heart Imagers of Tomorrow) и Кръжок по Кардиология.
- От 2018г. част от акредитационната комисия по ТТЕ към European Association of Cardiovascular Imaging.
- 2017-2019г. Хоноруван асистент по Вътрешни Болести и Кардиология в УБ Лозенец
- 2019г. Сертификат Експертно Ниво по Ехокардиография

Treated condition

- Артериална хипертония
- Сърдечна недостатъчност
- Предсърдно мъждене
- Клапни пороци
- Белодробна Емболия
- ДВТ