Д-р Александър Носиков

Bulgaria - Кардиология
Видео
58.00 лв. (30 мин)
Текстова 36.00 лв. (отг. до 5 дни)

Д-р Александър Носиков е хирург в София. Завършва висшето си образование в Медицински университет - София през 2002 г. Работи почти десет години във Великобритания, а преди това практикува в София и Пирдоп. Автор е на редица публикации в областта на кардиологията и вътрешните болести, като е цитиран над 60 пъти. Активен презентатор, включително и на някои от най-големите кардиологични конгреси и конференции в Европа.

Български Английски Руски Консултирайте се с този специалист
Години практика
19
Образование и специализация
2002г - МУ София
2017г – Придобита специалност по Кардиология

- 2005г. - Акредитиран за TTE - трансторакална ехокардиография от European Association of Echocardiochraphy. От 2018г. част от акредитационната комисия по ТТЕ към European Association of Cardiovascular Imaging.
- От 2015г. ко-ординатор на HOT (Heart Failure Specialists of Tomorrow - Young Community Group Initiative) България, организирал множество семинари съвместно с HIT (Heart Imagers of Tomorrow) и Кръжок по Кардиология.
- 2017-2019г. Хоноруван асистент по Вътрешни Болести и Кардиология в УБ Лозенец
- 2019г. Сертификат Експертно Ниво по Ехокардиография
Фокус на практиката
- Артериална хипертония
- Сърдечна недостатъчност
- Предсърдно мъждене
- Клапни пороци
- Белодробна Емболия
- ДВТ
Настояща практика
Сити Клиник Младост и частна практика
гр. София
Дипломи и сертификати