Д-р Ася Чакърова

Информация

Д-р Ася Чакърова е специалист кардиолог в София с 10 години професионален опит. Извършва диагностична и терапевтична дейност в областите артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, клапни пороци и ритъмни нарушения, извършва предоперативни консултации и оценка на сърдечно-съдовия риск.

Започни консултация
Детайли
Специалности
Кардиология
Езици
Английски, Български
Години практика
12
Настояща практика
-
Дипломи и сертификати
Образование и специализация

Завършва Медицински университет - София през 2012 г. с отличен успех. Специалност Кардиология придобива през 2018 г.
- Сертификат за извършване на високоспециализирана дейност в медицината по Ехокардиография;
- Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността

Фокус на практиката

- артериална хипертония
- исхемична болест на сърцето
- сърдечна недостатъчност
- клапни пороци
- ритъмно-проводни нарушения