- Петя Баланова

Bulgaria - Психотерапия
Видео
56.00 лв. (60 мин)
Текстова 56.00 лв. (отг. до 5 дни)

Базирайки се на хуманистичния клиент-центриран подход, основаващ се на автентичност, емпатия, вяра в безграничния човешки потенциал и взаимно партньорство, клиента преоткрива себе си, намира решения на проблемите си, свързва се с личния си потенциал и повишава своята увереност за справяне в различни области от своя живот. Именно доверието в процеса и хората ми помагат, бързо да се свържа с тях, изграждайки взаимно доверие и общ фокус за работа.

Български Английски Консултирайте се с този специалист
Години практика
3
Образование и специализация
Завършено образование:

- Бакалавър „Психология“ със специализация „Психични нарушения“, НБУ (2020)
- Магистър „Организационна и социална психология“, НБУ (семестриално завършен)

Допълнителни квалификации:

- Soft Skills Трейнър, ЕФПСА 2018
- Клиент-центриран стил на консултиране „Мотивационно интервюиране - Разговор за промяната“ (Второ ниво), обучена от международни MINT обучители (2019-2021)
- Кризисен психолог в Crisis Support Team LZ, обучена в Институт по Човешки фактор (2020)
- Aviation Psychology Summer School EAAP, Graz (2018)
- Семейна терапия, системен подход, ПИСЕЛ (в процес на обучение)
Фокус на практиката
Психологическо консултиране при:

- Тревожни разстройства
- Екзистенциални кризи и дилеми
- Амбивалентност към промяна
- Проблемни взаимоотношения (в личен и професионален план)

Организационно консултиране:

- Подбор и оценка за работа
- Кариерно консултиране
- Организационна диагностика
- Организационно развитие:
- планиране, имплементиране и мониторинг на организационна промяна
- разработване, провеждане и проследяване на ефективността от soft skills тренинги
Настояща практика
Институт по Човешки фактор
Дипломи и сертификати