- Петя Баланова

Информация

Базирайки се на хуманистичния клиент-центриран подход, основаващ се на автентичност, емпатия, вяра в безграничния човешки потенциал и взаимно партньорство, клиента преоткрива себе си, намира решения на проблемите си, свързва се с личния си потенциал и повишава своята увереност за справяне в различни области от своя живот. Именно доверието в процеса и хората ми помагат, бързо да се свържа с тях, изграждайки взаимно доверие и общ фокус за работа.

Започни консултация
Детайли
Специалности
Психотерапия
Езици
Български
Години практика
4
Настояща практика
Училищен психолог и психолог на частна практика
Дипломи и сертификати
Образование и специализация

Завършено образование:

- Бакалавър „Психология“ със специализация „Психични нарушения“, НБУ (2020)
- Магистър „Организационна и социална психология“, НБУ (семестриално завършен)

Допълнителни квалификации:

- Soft Skills Трейнър, ЕФПСА 2018
- Aviation Psychology Summer School EAAP, Graz (2018)
- Клиент-центриран стил на консултиране „Мотивационно интервюиране - Разговор за промяната“ (Трето ниво), обучена от международни MINT обучители (2019-2021)
- Кризисен психолог в Crisis Support Team LZ, обучена в Институт по Човешки фактор (2020)
- First Psychological Aid, Johns Hopkins University (2021)
- Базово ниво по семейно консултиране, системен подход, ПИСЕЛ (2021 )
- Семейно консултиране и психотерапия (в процес на обучение в институт "Бернхард Ахтерберг")

Фокус на практиката

Психологическо консултиране при:

- Тревожни разстройства
- Екзистенциални кризи и дилеми
- Здравословни състояния, налагащи промяна в начина на живот
- Преживени стресови събития
- Проблемни взаимоотношения на двойки, семейства и работни междуличностни конфликти
- Психо-поведенчески, емоционални и обучителни затруднения при деца и юноши

Организационно консултиране:

- Кариерно консултиране
- Организационна диагностика
- Организационно развитие:
- планиране, имплементиране и мониторинг на организационна промяна
- разработване, провеждане и проследяване на ефективността от soft skills тренинги
- разработване и обслужване на програми за ментално здраве и благополучие в организации.