← Назад към резултатите

Кога детето има нужда от говорен терапевт сподели с нас магистър логопедът Цветослава Григорова

Какво е Логопедията?На първо място нека изясним какво е логопедия…

Логопедията е интердисциплинарна наука. Тясно се преплитат и взаимодействат педагогика, психология и медицината. Все още има дебати около въпроса медицинска или педагогическа наука е логопедията. В повечето държави, тя се определя като парамедицинска наука. Предметът на логопедията са комуникативните нарушения. Цел на логопедията е от една страна изучаването на комуникативните нарушения - етиология, патогенеза, форми и симптоми на проявления, а от друга страна - създаването на инструментариум, от средства за терапия на тези нарушения, който да осигурява възможно най-високото ниво на функциониране на комуникацията. Целта на логопедичната теория е словото да бъде овладяно, в качеството на средство за общуване. Постигането на тази цел изисква:


 • непрекъснат, целенасочен и правилен подбор на лингвистичния материал за усвояване (познания по лингвистика)
 • доброто познаване и отчитане на редица психични параметри (познания по възрастова, клинична и когнитивна психология)
 • добро познаване на педагогиката и по-конкретно на дидактиката в универсалното ѝ измерение на наука за принципите и методите, чрез които се овладяват познанията.


Логопедът е говорен терапевт. Говорните и комуникативните нарушения са обект на логопедичната терапия. А именно:


 • артикулационни нарушения (дислалия)
 • гласови (афония)
 • абнормно забавяне или забързване на речта (брадилалия/тахилалия)
 • говорни нарушения при вродена цепнатина на небцето (ринолалия) 
 • разстройство вследствие на нарушена инервация на артикулационните органи (дизартрия)
 • заекване или запъване(ритъм,плавност,интонация) вследствие увреждания на централната нервна система, които водят до нарушено езиково развитие (афазия) 
 • нарушения проявяващи се в писмената реч (дисграфия) или устната реч (дислексия) 


В материала ще Ви запознаем с различни признаци, които говорят за нужда от посещение на специалист. Магистър логопедът Цветослава Григорова обобщи и систематизира признаците, с помощ на които Вие сами да прецените има ли Вашето дете проблем, който налага работа с логопед. Вижте какво ни разказа тя: 


Онлайн консултация с Цветослава Лозанова - специалист логопед Етапите за речево развитие са особено важни за всички родители. Те с трепет очакват първите прояви на гукане, лепет (бебешка реч), първите думи и изречения. Някой деца проговарят по-рано, други по-късно. Това е въпрос на индивидуалност и генетична унаследеност. Всяко дете е по свой начин уникално и затова онтогенезата на речевото развитие на децата до шест годишна възраст настъпва по различно време. Основните етапи смятани за норма, в развитието на езика са:


 • гукане - 2 месеца
 • лепет - 4-8 месеца
 • първи смислени думи - една година
 • съчетания от две думи - година и половина - две години
 • сложни изречения и беседа - 4 години 


Когато някой от стадиите отсъства или се наблюдава изоставане в речевото развитие, това би притеснило родителите. Съществуват определени критерии, с помощта на които те могат да се ориентират дали трябва да се направи консултация с логопед:


 • когато има анатомични промени в структурата и функцията на говорния апарат (структура и подвижност на устни,език,меко и твърдо небце , заешка устна, вълча паст,състояние на челюстите и зъбите,видове захапки,от които пряко зависи произнасянето на звуковете)
 • особености в съзряването на нервната система - забавяне на речевото и интелектуалното развитие 
 • когато детето има проблеми с разбирането
 • не реагира на това ,което му казвате.Няма добър очен контакт
 • има затруднения с дъвченето и преглъщането
 • при наличие на двигателен проблем.Не желае да повтаря 
 • говори малко и неправилно
 • има оскъден лексикален запас - използва малък набор от думи
 • нарушен е строежът на изреченията
 • особености в качеството на гласа-височина,тембър,сила,плавност
 • затрудняване при овладяване на сръчностите,зрително-моторна координация и фината моторика
 • трудности при овладяването на символите на писмения език-букви,знаци,цифри
 • когато детето не може да направи връзката: звук-буква
 • овладяването на процесите :четене,писане,смятане
 • когато вследствие на заболяване или травма е необходимо да се възстанови езиковата система
 • наличие на патология в соматичното развитие- често е свързано със забавяне на умственото развитие 

Ако сте видели някой от посочените по-горе признаци във Вашето дете, не се колебайте. Направете консултация с логопед своевременно. Често при съмнение родителите се допитват до близки и приятели, които дават грешни съвети поради липса на компетентност и информация. Това забавя срещата със специалист.

От ключово значение е консултацията с логопед да се направи в ранна детска възраст!Помислете за Вашето дете днес!