- Владимир Димитров

Bulgaria - Психотерапия
Видео
63.00 лв. (60 мин)
Текстова 63.00 лв. (отг. до 5 дни)

Психолог и семеен консултант с повече от 10-годишна практика. Започва да упражнява своята професия през 2010г. в специализирана болница за лечение на лица зависими от психоактивни вещества. През годините обогатява своя професионален опит в работата с жени пострадали от насилие, бездомни, работа с деца лишени от родителска грижа, деца със специални образователни потребности, първа психологическа помощ

Български Консултирайте се с този специалист
Години практика
11
Образование и специализация
- Психотерапевтичен институт по социална екология на личността – семеен консултант
- НБУ – Магистратура „Психология на развитието“
- СУ „Клинична социална работа“
Фокус на практиката
- Семейни проблеми – раздяла, загуба на партньор, проблеми във взаимоотношенията с партньор и/или дете;
- Състояния причинени от преживени травматични събития;
- Състояние на професионално прегаряне (burn out);
- Проблеми в юношеството – конфликти с родителите, конфликти с връстници, затруднения в училище, трудности с адаптацията при промяна на жизнената среда, страхове, тревожност;
Настояща практика
гр. София
Дипломи и сертификати