- Владимир Димитров

Информация

Психотерапевт с повече от 11-годишна практика.
Започва да упражнява своята професия през 2010г. в специализирана болница за лечение на лица зависими от психоактивни вещества. През годините обогатява своя професионален опит в работата с жени пострадали от насилие, бездомни, работа с деца лишени от родителска грижа, деца със специални образователни потребности, първа психологическа помощ

Започни консултация
Детайли
Специалности
Психотерапия
Езици
Български
Години практика
14
Настояща практика
гр. София
Дипломи и сертификати
Образование и специализация

- Психотерапевтичен институт по социална екология на личността – Системен терапевт, Арт терапевт;
- НБУ – Магистратура „Психология на развитието“;
- СУ „Клинична социална работа“

Фокус на практиката

- Семейни проблеми – раздяла, загуба на партньор, проблеми във взаимоотношенията с партньор и/или дете;
- Състояния причинени от преживени травматични събития;
- Състояние на професионално прегаряне (burn out);
- Проблеми в юношеството – конфликти с родителите, конфликти с връстници, затруднения в училище, трудности с адаптацията при промяна на жизнената среда, страхове, тревожност;