Търси по лекар, специалност или болница

Търси по категория

ЗД

Д-р Красен Иванов

Гастроентерология
Български, Английски

Д-р Красен Иванов е преминал обучителни курсове и е участвал с научни постери и презентации в български и европейски конгреси в градовете Рим, Виена, Барселона, Прага и Загреб. Преминал е едномесечен стаж по вътрешни болести в Москва.

Започни консултация

Д-р Надежда Желева

Гастроентерология, Вътрешни болести
Български, Английски, Руски

.

Започни консултация

Доц. Ирина Иванова, д.м.

Гастроентерология, Вътрешни болести
Български, Английски

Доц. д-р Ирина Иванова е интернист, с тясна специализация в гастроентерологията и хепатология. Опит в интегриране на ултразвуковия преглед към клиничните решения. Преподавател по вътрешни болести.
Доц. Ирина Иванова дава писмена консултация само при вторичен преглед. Видео консултацията е съчетана с подготовката на писмо до лекуващия лекар на пациента (ОПЛ) или наблюдаващия го физически лекар.

Започни консултация

Д-р Николай Георгиев

Гастроентерология
Български, Английски

Д-р Николай Георгиев е завършил MУ-Варна през 2012г. От 2015г. е назначен на работа в к-ка по ГЕ към УМБАЛ Св. Марина. От 2017г е назначен като асистент към катедра „Вътрешни болести”. От 2018г досега е преминал всички нива на следдипломни квалификации по ехографски и ендоскопски процедури и курсове по високоспециализирана дейност:

Започни консултация

Проф. д-р Искрен А. Коцев, д.м.н

Гастроентерология, Вътрешни болести
Български, Английски, Руски

Проф. Д-р Искрен Коцев, д.м.н. e специалист по вътрешни болести, гастроентерология и хепатология със значителен клиничен опит. Дългогодишен ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология в Университетстката болница „Св. Марина” и професор в Медицинския университет, гр. Варна. Пионер в областта на ултразвуковата диагностика у нас и c богат опит в областта на гастроинтестиналната ендоскопия.

Започни консултация

Д-р Владимир Драганов

Гастроентерология, Вътрешни болести
Български, Английски, Руски

Д-р Владимир Драганов завършва Медицински университет - София през 1992 г. Своите специалности "Вътрешни болести" и "Гастроентерология" придобива съответно през 1998 и 2002 г. В периода от 1994 г. до 2004 г. работи като ординатор в отделението по Гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоана" - ИСУЛ. От 2007 г. до 2021 г. е началник на отделението по Гастроентерология в УСБАЛО - София. Провежда онлайн консултации в областта на Гастроентерология и Вътрешни болести.

Започни консултация