Търси по лекар, специалност или болница

Търси по категория

dr Йордан Борисов

Рентгенология и образна диагностика
Български, Английски

Д-р Йордан Борисов е специалист образна диагностика. С опит в ехографски, рентгеноскопични изследвания, рентгенографии и компютър-томографски изследвания.

Започни консултация

Д-р Десислава Стоянова

Рентгенология и образна диагностика
Български, Английски, Руски

.

Започни консултация

Д-р Диан Митев

Рентгенология и образна диагностика
Български

Д-р Диан Митев е специалист образна диагностика. Извършва интерпретация на образни изследвания – рентгенографии, Компютърна Томография, Магнитнорезонансни образни изследвания, мамографии.

Започни консултация

Доц. Марин Пенков

Рентгенология и образна диагностика, Неврология
Български, Английски, Руски, Немски

Доц. Марин Пенков завършва медицина през 2003 г. в МУ - София, а през 2009 г. придобива специалност "Образна диагностика". От 2009 г. работи в УМБАЛ Св. Иван Рилски, като последователно заема длъжностите лекар ординатор и началник отделение. Доц. Пенков притежава диплома по неврорентгенология, издадена от Европейско дружество по неврорентгенология и Европейски борд по неврорентгенология. Той е единственият български лекар с Европейска диплома по педиатрична неврорентгенология.

Започни консултация

Д-р Калина Чупетловска

Рентгенология и образна диагностика
Български, Английски, Немски

Д-р Калина Чупетловска завършва медицина през 2015 г., а през 2020 г. придобива специалност "Образна диагностика". Своята специализация тя е придобила в УМБАЛ Св. Иван Рилски, където продължава да работи и в момента.

Започни консултация