Търси по лекар, специалност или болница

Търси по категория

Д-р Веселин Христов

Психиатрия, Анестезиология и интензивно лечение
Български, Руски

Д-р Веселин Христов е лекар с квалификация и над 10-годишен опит в психотерапията и детско-юношеската психиатрия.
Работи с пациенти с психични разстройства, изискващи медикаментозно лечение, както и с хора с житейски проблеми, нуждаещи се от психотерапия.

Започни консултация

Д-р Георги Хранов

Психиатрия, Психотерапия
Английски, Български

Гл. ас. д-р Георги Хранов, д.м. е специалист психиатър в София с над 10 години опит.
Работил е в едни най-големите научни институции като Кеймбридж, Великобритания и Калифорнийският университет, САЩ. Председател на Научно дружество по невропсихофармакология и невронауки. Завършва Медицински университет София през 2006 г. Своята специалност Психиатрия придобива през 2012 г. Завършва следдипломно обучение по Здравен мениджмънт и здравни грижи през 2010 г. През 2014 г. придобива научна и образователна степен Доктор с дисертация на тема: "Обсесивно-компулсивно разстройство: връзка между когнитивните нарушения и етиологията и патофизиологията на болестта". Занимава се и със съдебна психиатрия. Завършва право. Практикува когнитивно-поведенческа психотерапия.

Започни консултация