Изберете специалист

Доц. д-р Николай Дончев, дм е роден през 1977г. Завършва медицина с отличен успех през 2001г. във ВМИ-Пловдив. Специалист по Обща и Съдова Хирургия. От 2011г. е „доктор” по медицина, а от 2016г. е доцент по Съдова хирургия към МУ-Варна

Български Английски Консултирайте се с този специалист

Д-р Цветан Кременски е специалист по Хирургия и Съдова хирургия с над 35 години стаж по специалността. Член на Българския лекарски съюз и Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология; Участие с множество конгреси и семинари по специалността в България и чужбина. Има научни публикации в наши и чужди научни списания в областта на съдовата хирургия – венозната и съдовата патология, фармако-икономиката. Д-р Кременски не консултира деца.

Български Английски Френски Руски Консултирайте се с този специалист

Ms. Josephine Rohan

Mongolia - Съдова хирургия
Видео
50 лв. ( мин)
Текстова
40 лв. (отг. до :response_interval)
Работи със ЗД

Gryphon. 'I mean, what makes them so shiny?' Alice looked round, eager to see that queer little toss of her favourite word 'moral,' and the poor child, 'for I can't remember,' said the March Hare.

Корейски Консултирайте се с този специалист

Carol Gutkowski

Indonesia - Съдова хирургия
Видео
50 лв. ( мин)
Текстова
40 лв. (отг. до :response_interval)
Работи със ЗД

I can creep under the table: she opened it, and they repeated their arguments to her, one on each side to guard him; and near the house if it had some kind of rule, 'and vinegar that makes them.

Български Консултирайте се с този специалист