Търси по лекар, специалност или болница

Търси по категория

Доц. Красимир Янев

Урология
Български, Английски, Руски

Доц. Красимир Янев е специалист уролог с дългогодишен опит. Преминал множество престижни международни курсове и специализации. Автор и съавтор на 97 научни труда, «Учебник по Оперативна Урология“, 2006 г., „Учебник за ВУЗ“, /МОН/, „Белодробна тромбоемболия при пациенти с урологични зaболявания“ 2001 г., „Бъбречно-клетъчен карцином и изолиран локален рецидив след нефректомия – „Фоса карцином“, 2009 г.

Започни консултация

Д-р Николай Ботев

Урология
Български, Английски

Д-р Николай Ботев завършва Медицински университет - Варна през 1989 г., а своята специалност урология придобива през 1993 г. От 1993 до 1995 г. работи във Втора градска болница - София. От 1994 до момента е част от екипа на болница Вита. От 2011 г. работи като уролог и в УМБАЛ Софиямед.

Започни консултация

Д-р Стефан Карадалиев

Урология
Български, Английски

Д-р Стефан Карадалиев завършва медицина през 2012 г., а през 2020 г. придобива специалност Урология. В момента практикува като уролог в МБАЛ Св. Анна - гр. София и МЦ Фи Хелт - гр. София.

Започни консултация

Д-р Димитър Лазаров

Урология
Български, Английски, Руски

Д-р Димитър Лазаров завършва медицина в Медицински факултет към Софийски университет "Св. Климент Охридски", след което придобива специалност Обща медицина в МУ - София. В момента специализира Урология в УМБАЛ Уни Хоспитал, гр. Панагюрище, където е работил и като лекар в Спешно отделение.
Д-р Лазаров е работил във Втора хирургия на Пета МБАЛ - гр. София, а в момента работи в Отделението по урология към Първа частна МБАЛ - гр. Враца. Той е специалист по обща медицина, урология и озонотерапия. Член е на Българска диабетна асоциация, на Росийска асоциация по озонотерапия и Българската асоциация по спешна медицина.

Започни консултация
ЗД

Д-р Румен Пенков

Урология, Хирургия

Д-р Румен Пенков завършва медицина в Медицинска академия в София през 1978, а през 1986 година придобива специалност по обща хирургия и по урология. Доктор Пенков е Началник Отделение „Диализно лечение”, хирург и специалист уролог в София с 40 години опит и научни интереси в областта на плазмообмен и плазмаабсорбция при нефрологични, неврологични, хематологични и гастроентерологични заболявания, техники за филтрационно извличане на LDL-фракции при хиперлипидемични високо рискови болни със сърдечно-съдови заболявания, бъбречно-възстановителни терапии при остра бъбречна недостатъчност.

Започни консултация