Търси по лекар, специалност или болница

Търси по категория

Д-р Динко Щилиянов

Анестезиология и интензивно лечение
Български, Английски

Д-р Динко Щилянов е лекар специалист по Анестезиология и интензивно лечение от 2023 г.
Специалност придобива в УСБАЛ по онкология "Проф. Иван Черноземски“ - София

Работил в клиника за лечение на болни с Коронавирус (Covid-19) в болницата по онкология в София.
Лектор по първа долекарска помощ на работното място и за кандидат-шофьори към Български червен кръст

Започни консултация

Д-р Веселин Христов

Психиатрия, Анестезиология и интензивно лечение
Български, Руски

Д-р Веселин Христов е лекар с квалификация и над 10-годишен опит в психотерапията и детско-юношеската психиатрия.
Работи с пациенти с психични разстройства, изискващи медикаментозно лечение, както и с хора с житейски проблеми, нуждаещи се от психотерапия.

Започни консултация