Търси по лекар, специалност или болница

Търси по категория

- Веселка Кръстева

Акушерка
Български

акушерка

Започни консултация

- Галя Заякова

Акушерка
Български, Английски

Галя Заякова притежава квалификация "Специалист по акушерство", която придобива през 1999 г. в Медицински колеж - София. През 2006 г. завършва "Здравни грижи", степен бакалавър в Медицински университет - София, а през 2009 г. придобива и степен "магистър" по същата специалност.
От 2010 до момента е старша акушерка в ДКБ на СБАЛАГ "Майчин дом"

Започни консултация