Търси по лекар, специалност или болница

Търси по категория

ЗД

Д-р Десислава Бояджиева

Кардиология, Ангиология
Български, Английски

Д-р Десислава Бояджиева завършва МУ - Плевен през 2003 г. От 2004 г. работи като кардиолог в УМБАЛ „д-р Георги Странски“ - гр. Плевен. От 2008 г. до 2012 г. е асистент по кардиология към МУ- Плевен. През 2012 г. придобива специалност Кардиология в МУ Плевен. От 2015 г. работи като клиничен кардиолог към СБАЛК-Плевен, а от 2017 г. е кардиолог и ангиолог в Съдова хирургия на МБАЛ „Сърце и Мозък“ - гр. Плевен. През 2020 г. придобива втора специалност Ангиология от МУ - София. От август 2020 г. е част от екипа на ДКЦ Авис Медика – Плевен. Специализира в заболявания като мултифокална атеросклероза, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, ритъмни и проводни нарушения, артериални и венозни заболявания.

Започни консултация