Изберете специалист

Емилина Ценова е психотерапевт, член на Дружество по психоаналитична психотерапия и на БАП (Българска асоциация по психихотерапия). Има дългогодишен стаж в сферата на психичното здраве и работи на частна практика от 8 години.

Български Английски Консултирайте се с този специалист

Гл. ас. д-р Георги Хранов, д.м. е специалист психиатър в София с над 10 години опит.
Работил е в едни най-големите научни институции като Кеймбридж, Великобритания и Калифорнийският университет, САЩ. Председател на Научно дружество по невропсихофармакология и невронауки. Завършва Медицински университет София през 2006 г. Своята специалност Психиатрия придобива през 2012 г. Завършва следдипломно обучение по Здравен мениджмънт и здравни грижи през 2010 г. През 2014 г. придобива научна и образователна степен Доктор с дисертация на тема: "Обсесивно-компулсивно разстройство: връзка между когнитивните нарушения и етиологията и патофизиологията на болестта". Занимава се и със съдебна психиатрия. Завършва право. Практикува когнитивно-поведенческа психотерапия.

Английски Български Консултирайте се с този специалист

Психолог и семеен консултант с повече от 10-годишна практика.
Започва да упражнява своята професия през 2010г. в специализирана болница за лечение на лица зависими от психоактивни вещества. През годините обогатява своя професионален опит в работата с жени пострадали от насилие, бездомни, работа с деца лишени от родителска грижа, деца със специални образователни потребности, първа психологическа помощ

Български Консултирайте се с този специалист

Базирайки се на хуманистичния клиент-центриран подход, основаващ се на автентичност, емпатия, вяра в безграничния човешки потенциал и взаимно партньорство, клиента преоткрива себе си, намира решения на проблемите си, свързва се с личния си потенциал и повишава своята увереност за справяне в различни области от своя живот. Именно доверието в процеса и хората ми помагат, бързо да се свържа с тях, изграждайки взаимно доверие и общ фокус за работа.

Български Английски Консултирайте се с този специалист

Narciso Heaney

Nauru - Психотерапия
Видео
50 лв. ( мин)
Текстова
40 лв. (отг. до :response_interval)
Работи със ЗД

Said his father; 'don't give yourself airs! Do you think, at your age, it is right?' 'In my youth,' Father William replied to his ear. Alice considered a little, and then all the rest, Between.

Английски Консултирайте се с този специалист

Audreanne Hickle V

Taiwan - Психотерапия
Видео
50 лв. ( мин)
Текстова
40 лв. (отг. до :response_interval)
Работи със ЗД

I know all the jelly-fish out of it, and behind it was growing, and very soon found herself lying on their hands and feet at the bottom of the other birds tittered audibly. 'What I was a bright.

Украински Консултирайте се с този специалист