Търси по лекар, специалност или болница

Търси по категория

Д-р Александър Носиков

Кардиология
Български, Английски, Руски

Д-р Александър Носиков е специалист кардиолог в гр. София. През 2002 г. завършва Медицина в Медицински Университет гр. София, а през 2017 г. придобива специалност Кардиология в Медицина в Медицински Университет гр. София. Работи почти десет години във Великобритания, а преди това практикува в София и Пирдоп. Клиничните му интереси са в областите на сърдечна недостатъчност, oбразна диагностика на сърдечно-съдовата система и в частност на сърдечната недостатъчност, венозен тромбоемболизъм, клинична генетика, предсърдно мъждене нови перорални антикоагуланти, хипертония и управление на сърдечно-съдовия риск, кардио-онкология.

Активен презентатор, включително и на някои от най-големите кардиологични конгреси и конференции в Европа. Освен Български, д-р Носиков владее Английски, Руски и Гръцки.

Започни консултация
ЗД

Д-р Ася Чакърова

Кардиология
Английски, Български

Д-р Ася Чакърова е специалист кардиолог в София с 10 години професионален опит. Извършва диагностична и терапевтична дейност в областите артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, клапни пороци и ритъмни нарушения, извършва предоперативни консултации и оценка на сърдечно-съдовия риск.

Започни консултация
ЗД

Д-р Десислава Бояджиева

Кардиология, Ангиология
Български, Английски

Д-р Десислава Бояджиева завършва МУ - Плевен през 2003 г. От 2004 г. работи като кардиолог в УМБАЛ „д-р Георги Странски“ - гр. Плевен. От 2008 г. до 2012 г. е асистент по кардиология към МУ- Плевен. През 2012 г. придобива специалност Кардиология в МУ Плевен. От 2015 г. работи като клиничен кардиолог към СБАЛК-Плевен, а от 2017 г. е кардиолог и ангиолог в Съдова хирургия на МБАЛ „Сърце и Мозък“ - гр. Плевен. През 2020 г. придобива втора специалност Ангиология от МУ - София. От август 2020 г. е част от екипа на ДКЦ Авис Медика – Плевен. Специализира в заболявания като мултифокална атеросклероза, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, ритъмни и проводни нарушения, артериални и венозни заболявания.

Започни консултация

Д-р Йордан Христов

Кардиология
Български

Интересите ми са в областта на диагностициране, проследяване и лечение на артериална хипертония. Ритъмно- проводни нарушения. Сърдечна недостатъчност. Исхемична болест на сърцето. Белодробен тромбоемболизъм. Перикардити. Клапни пороци.

Започни консултация

Д-р Михаил Читаков

Вътрешни болести, Кардиология

Д-р Михаил Читаков завършва с отличие Медицински университет - Варна. Своите специалности по вътрешни болести и кардиология придобива съответно през 1992 и 1996 г. До 2017 г. работи в кардилогично отделение УМБАЛ - Бургас. От 2018 г. практикува като кардиолог в ДКЦ Ел Масри - гр. Бургас. Завършил е експертен модул по тъканен доплер и трансезофагиална ехокардиография.

Започни консултация

Д-р Венецио Нецов

Кардиология, Вътрешни болести
Български

Д-р Венецио Нецов е специалист с 32 годишна практика, с дългогодишен клиничен и преподавателски опит в Медицинския университет в България. Специализирал и практикувал в областта на частната болнична и извънболничва консултативна практика, както в Германия така и в България. Дългогодишен координатор и консултант в интердисциплинарните колегиуми „Трудни диагностични и терапевтични случаи” под ръководството на академик Чудомир Начев”

Започни консултация

Д-р Румен Табаков

Вътрешни болести, Кардиология

Д-р Румен Табаков е специалист кардиология и вътрешни болести с опит над 25 години , по сепециалност кардиология 15 години.

Започни консултация

Д-р Зоя Кунева

Кардиология

Д-р Зоя Кунева е кардиолог с над 35-годишен стаж, който практикува в София. Към момента тя провежда курсове по ехокардиография.
През 2018 г. д-р Кунева е избрана в инициативата на в-к 24 часа за „Лекар, на когото българите вярват“, а през 2019 г. - за кардиолог на годината в Петото издание на National Medical Awards. Д-р Кунева участва в множество конгреси и семинари по специалността си в България и чужбина.

Започни консултация

Д-р Добрияна Шишманова

Кардиология
Български

Имам 40 години стаж в кардиологичната практика. Завърших Медицинска Академия - София, специалност "медицина" през 1978 г. с отличен успех. Специализирала съм в областта на клиничната кардиология и методиките на неинвазивната кардиологична диагностика - Велоергометрия, Ехокардиография, Холтер ЕКГ, Холтер АН (24 часов контрол на артиралното налягане). През 1987 г. защитих специалност "Вътрешни болести", а през 1993 г. - специалност "Кардиология". През 1990 г. защитих научен труд за придобиване на научна степен доктор на медицинските науки.

Започни консултация

Д-р Лиляна Данаилова

Кардиология
Български, Английски, Руски

.

Започни консултация

Доц. Мариана Господинова

Кардиология
Български, Английски

От 1992 г. до 2015 г. доц. Господинова е асистент, старши и главен асистент в Кардиологична клиника в УМБАЛ Александровска, където в периода 2006-2014 г. е началник отделение по неинвазивна диагностика в кардиологията. От 2015 г. до 2020 г работи в Медицински институт на МВР, където е Началник Отделение по кардиологично интензивно лечение към Клиника по кардиология. От 2016 г e доцент по кардиология. От края на 2020 г. е част от екипа на УМБАЛ "Св. Иван Рилски".

Започни консултация